Beberapa peraturan/regulasi yang digunakan sebagai dasar/pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Aceh Utara.

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN MENTERI

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

KEPUTUSAN MENTERI

KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

SURAT EDARAN MENTERI

QANUN ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

SURAT EDARAN ACEH UTARA

LAIN-LAIN